ATATEPE SOSYAL MERKEZİ

 • KONSEPT
 • KÜLTÜR YAPISI
 • ANAMUR BELEDİYESİ
 • ANAMUR I MERSİN I TÜRKİYE
 • 1.600 m²
 • 2014
 • SIDDIK GÜVENDİ
  BARIŞ DEMİR
  TUNA HAN KOÇ
  İSMAİL KOCATAŞ
  ELİF AYDIN

Atatepe / Top Beleni, Anamur Kentinin kuzeybatısında yükselen kente ve çevresine hakim, kentin büyük kısmından algılanan doğal bir peyzaj öğesi olarak kent belleği açısından önemli bir tepedir. Atatepe’de tasarlanması istenen sosyal merkez konumu gereği kent belleğine simgesel değer açısından dahil olacak yeni bir mimari öğedir.

Öneride sosyal merkez Atatepe üst kotuyla (150 kotu) düzayak kurgulanan bir seyir terası altında şekillenir. Atatepe üst kotunun üzerine çıkacak herhangi bir yapısal müdahaleden kaçınılmış ve yine kent belliğinin bir parçası olan tepede bulunma ve kentin algılanması önünde herhangi bir engel olmaması sağlanmıştır.

Sosyal Merkez Konumlanışı

Atatepe üst kotundan düzayak bağlanılabilen seyir terasının yanı sıra, bir amfi/merdivenle -4.50 kotunda konumlandırılan açık alana / avluya ulaşılmaktadır. Bu açık alan sosyal merkezin giriş ve karşılama alanı olarak yorumlanmakta ve tüm işlevsel birimlere bu avlu içerisinden dağılım sağlanmaktadır. Tasarımda gözetilen şeffaf yapı kurgusu bu avlunun tepeden soyutlanan kapalı bir mekana dönüşmesini engellemiştir.

İklimsel koşullar gereği kent yaşamının önemli bir kısmının açık ve yarı açık alanlarda geçtiği göz önünde bulundurularak, sosyal merkez işlevsel birimler arasında geçişin sınırlandırılmadığı bir total mekan hüviyetindedir. Lokanta, kafeterya ve çok amaçlı salon gibi mekanlar gerektiğinde kapanabilmekte, gerektiğinde tamamı açılarak bir yarı açık mekana dönüşebilmektedir. Yine bu mekanlar konumlanışı gereği tepenin sağladığı tüm seyir vistasına hakimdir.

Sosyal merkez işlevleri dışında Atatepe’nin bir rekreasyon alanı olarak kurgulanması hususu üzerinde dikkatle durulmuş ve tepenin doğal yapısının ve mevcut bitki örtüsünün korunarak iyileştirilmesi, tepe içerisinde dolaşımın sağlanacağı patikalar ve üzeri örtülü küçük dinlenme alanları dışında herhangi bir yapısal müdahalede bulunulmaması önerilmiştir.

PERSPEKTİF
PERSPEKTİF
PERSPEKTİF
PERSPEKTİF
AVLU
AVLU

2000

KÜTLE OLUŞUMU
KÜTLE OLUŞUMU
VAZİYET PLANI
VAZİYET PLANI
SİLÜET
SİLÜET
PLAN
PLAN
KESİTLER I GÖRÜNÜŞLER
KESİTLER I GÖRÜNÜŞLER