İNEGÖL BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

 • KONSEPT
 • KAMU YAPISI
 • İNEGÖL BELEDİYESİ
 • İNEGÖL I BURSA I TÜRKİYE
 • 19.500 m²
 • ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI
  MANSİYON ÖDÜLÜ
 • BURAK PELENK
  BARIŞ DEMİR
  SIDDIK GÜVENDİ
  SOYER BAYRAKTAR
  DİLARA DEMİRALP
  DAMLA İÇYER
  OĞUZHAN YILMAZ

Belediye gibi yoğun ve farklı işlevlere sahip olan bir kurumun yerleşeceği yapı, fonksiyonellik anlamında kuvvetli olmalıdır. Kentli ile direk ilişkili olan bu kurum, çevresi ile kolay ve doğrudan ilişki kurmalıdır. Önerilen proje bu özellikleri taşıma çabası içerisindedir.

Demokratik ve katılımcı yönetim modelleri yerel yönetimlerden başlamalı ve bu çağın belediye binaları bu anlayışın ürünü olarak kentliye açık, şeffaf ve kentli ile birlikte sürekli yaşayan mekanlar olarak kurgulanmalıdır. Yeraldığı kent parçası içerisinde, kentlinin kendi evi gibi hissedeceği bir düzenleme kaygısı projeyi şekillendirmiştir. Proje arazisi, çevresiyle ilişki kurma gayreti içerisinde, arsanın potansiyellerinden vazgeçmeyen bir biçimde kullanılmıştır.

İnegöl Belediyesi Hizmet Binası önerisi doğu – batı ekseninde uzayan bir kentsel aks çevresinde konumlanmıştır. Heykel Meydanı yönünden protokol ve halk girişleri verilmiştir. Yine aynı yönden, çok amaçlı salona ulaşılmaktadır. Zemin katta yer alan restorant, kafetarya – kiosk gibi işlevler yapının konumlandığı bu kentsel aksı güçlendiren niteliktedir. Yine zemin katta bulunan zabıta müdürlüğü, üst katlarla bağlantılı olmakla beraber kendine ait bir girişe sahip ayrı bir müdürlük gibi çalışmaktadır.

Zemin kat kütleleri proje arazisine arsa potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmek adına dağılmışlardır. Zemin kat kütlelerine üzerine konumlanmış müdürlüklerin yer aldığı 2 katlı ofis bloğu, son derece işlevsel, belediyenin kesintisiz şekilde hizmet verebileceği şekilde tasarlanmıştır. Giriş bloğundan bir atriumla çıkılan üst katlarda müdürlükler işlev öncelikli sıralanmışlardır. Mevcut ağaç kümesinin korunmasıyla ortaya çıkan avlu kentli için sakin – sessiz bir alan olarak projede yer almaktadır. Zemin kat kütleleri arasında batı yönünde en uç noktada yer alan kreş yapısı özelliği gereği diğer yapılardan daha bağımsız konumlanmıştır. Yapısal anlamda zemin kat kütleleri işlevsel özellikleri gözetildiğinde daha şeffaf yapılar olarak tasarlanmış; ofis kütlesi zemin kattan farklı olarak daha yoğun kapalı yüzeylerin olduğu bir çalışma ve yönetim yapısıdır.

ARAZİ KULLANIM KARARLARI
ARAZİ KULLANIM KARARLARI
VAZİYET PLANI
VAZİYET PLANI
ARAZİ KULLANIM KARARLARI
ARAZİ KULLANIM KARARLARI
İŞLEVSEL ORGANİZASYON
İŞLEVSEL ORGANİZASYON
ZEMİN KAT PLANI
ZEMİN KAT PLANI
BİRİNCİ ve İKİNCİ KAT PLANI
BİRİNCİ ve İKİNCİ KAT PLANI
BODRUM KAT PLANI
BODRUM KAT PLANI
KESİTLER
KESİTLER
KESİTLER
KESİTLER
GÖRÜNÜŞLER
GÖRÜNÜŞLER
SİSTEM DETAYI
SİSTEM DETAYI
RENDER
RENDER
RENDER
RENDER
RENDER
RENDER
RENDER
RENDER
ATRIUM
ATRIUM
MECLİS SALONU
MECLİS SALONU
MAKET
MAKET
MAKET
MAKET
MAKET
MAKET