KEPEZ BELEDİYESİ ODAK YAPI

 • KONSEPT
 • KÜLTÜR YAPISI I PARK
 • KEPEZ BELEDİYESİ
 • KEPEZ I ANTALYA I TÜRKİYE
 • 5.000 m²
 • SIDDIK GÜVENDİ
  BARIŞ DEMİR
  EDA EKİM
  DİLAN ŞENSES
  SOYER BAYRAKTAR

Proje alanı, Antalya tarihi kent merkezinin kuzeyinde, kentle doğanın buluştuğu Mazı Dağı yamacında ve kente hakim bir noktadadır. Arazinin doğal karakteri, topoğrafyası, bitki örtüsü ve iklimsel veriler irdelendiğinde alanın değişken bir topografik yapıya sahip olduğu, bölgenin karakteristik özellikleri arasında olan çalı ve kayalık (maki) alanların ağırlıkta olduğu gözlemlenmiştir. Bu özelliklere bağlı olarak, imar planında park alanı içerisinden geçen yolun iptal edilmesi önerilmiştir. Bu yol, yerin doğal bitki örtüsünde ciddi bir tahribata neden olacağı gibi park alanını da ikiye bölmektedir. Yolun iptal edilmesi çevre bağlantıları konusunda bir aksaklığa neden olmayacaktır zira proje alanının Güneybatı ve Kuzeybatısında planlanan taşıt yolları çevre bağlantıları açısından yeterli görülmektedir.

Odak Yapıyı, simgeselliği sağlaması amaçlanan Kanopi doğal bitki örtüsünün nispeten tahrip edilmiş olduğu, eğim açısından yerleşilebilir olan güneybatı ucunda konumlandırılmıştır. Bu konumlandırmanın başka bir sebebi de, imar planına göre ağırlıklı olarak konut alanlarıyla çevrelenecek olan park alanı içerisinde vistası çevre yapılarca kesilmeyecek tek nokta olmasıdır. Kanopi’nin konumlandırıldığı yer (+232 kotu) alanın 360 derecelik seyir potansiyeline oldukça hakimdir.

Kanopi, güneydoğu-güneybatı ekseninde uzanan yatay, simgesel bir mimari elemandır. Bir köşesinde konumlandırılın seyir, etkinlik kulesi ile birlikte odak yapı grubunu oluşturur. Kanopi tek başına odak yapı grubu kurgusunu organize eder. Bölgenin iklimsel koşulları gereği açık hava etkinliklerinin yarı açık, gölgelik mekanlarda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Odak yapı grubu işlevleri olarak belirlenen restaurant, kafeterya, sergi salonu ve çok amaçlı salon Kanopi altında parçalı bir kurguda konumlandırılmıştır. Bu parçalı kurgu parkın farklı yönlerinden yaya yaklaşımına olanak vermekte ve her noktasında farklı bir kent vistası sağlamaktadır.

Odak yapı işlevleri ve Kanopi arasında +5.00 kotunda tasarlanan yarı açık alanlar 0.00 kotunda bulunan restaurant ve kafeterya işlevleri ile desteklenerek yarı açık etkinlik ve seyir alanlarını oluşturmaktadır. Kanopi’ nin konumu ve biçimi gereği kente hakim bir noktada bulunmasının yanı sıra kentten yerin algısına da karakteristik bir simgesellik katması hedeflenmiştir. Odak yapı grubu kurgusu içinde ele alınan seyir ve etkinlik kulesi kente ve parka dönük, özel gün ve etkinliklere göre değişkenlik gösterebilen bir ekran olarak tasarlanmıştır.

Odak yapı dışında alanın bütünü bir kent parkı kurgusu içinde ele alınmıştır. Mevcut bitki örtüsünün iyileştirilerek korunması önerinin öncelikli hedefidir. Alanın büyük bir kısmının iyileştirilerek korunması ve müdahale edilmemesi önerilmektedir. Kuzeybatı – Güneydoğu ekseninde uzanan kent parkı sert zeminleri, servis birimleri ve seyir terasları mevcut bitki örtüsüne müdahale edilmeksizin zeminden koparılmış iskelelerden oluşur.

PERSPEKTİF
PERSPEKTİF
PERSPEKTİF
PERSPEKTİF
PERSPEKTİF
PERSPEKTİF
KENTSEL TASARIM KARARLARI I PARK KURGUSU
KENTSEL TASARIM KARARLARI I PARK KURGUSU
KENTSEL TASARIM PLANI
KENTSEL TASARIM PLANI
VAZİYET PLANI I SİLÜET
VAZİYET PLANI I SİLÜET
PLANLAR
PLANLAR
KESİTLER I GÖRÜNÜŞLER
KESİTLER I GÖRÜNÜŞLER
GÖRÜNÜŞLER
GÖRÜNÜŞLER