LÖSEV DOĞAL YAŞAM MERKEZİ

 • KONSEPT
 • TURİZM
 • LÖSEV
 • ÇERKEŞ I ÇANKIRI I TÜRKİYE
 • 12.000 m²
 • 2013
 • OYA ESKİN GÜVENDİ
  SIDDIK GÜVENDİ
  TUNA HAN KOÇ
  BARIŞ DEMİR

Arınma – Öze Dönüş

‘Arınma’ teması ile hayata geçirilmesi düşünülen Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi kurgusu, modern kent insanına belli aralıklarla rutin temposunun dışına çıkması ve gündelik yaşamın tüm olumsuz etkilerinden kurtulması, daha iyi ve sağlıklı yaşama potansiyelinin farkına varması ve yeni sağlıklı bir yaşam tarzına geçiş yapması ve yaşamını buna göre yeniden düzenlemesi yönünde karar almasına olanak sağlayacak ortamlar sunma hedefindedir.

Odağı ‘insan ve doğa’ olarak belirleyerek, modern kent yaşamına geçiş ile birlikte unutulan değerleri yeniden hatırlatmak ve bu yolla arınmayı sağlamak projenin temel hedefidir. Modern kent yaşamına plansız ve orantısız geçiş neticesinde oluşan kentlerimiz temel insani gereksinimleri karşılamaktan uzaktır. Geleneksel mahalle dokularına nazaran daha yoğun bir nüfusu barındıran ‘Site’ yaşamı insani ilişkileri koparmış ve aynı duvarı paylaşan ancak birbirine yabancı bireyler ortaya çıkarmıştır.

Projede tekil bir kütle yerine parçalı bir dokuda önerilen konaklama ve ‘komşuluk birimi’ olarak adlandırdığımız müstakil birimler, Çerkeş ve yakın çevresinde de geçmişten gelen karakteristik bir özellik olarak bulunan geleneksel mahalle dokularından hareketle kurgulanmıştır. ‘Mahalle’ kavramı fiziksel dokusu ile birlikte aynı zamanda komşuluk ilişkilerine dayalı bir sosyal yaşamı da tanımlamakta ve bu yönüyle de projenin ‘Arınma’ temasına ilham vermektedir.

PERSPEKTİF
PERSPEKTİF
KOMŞULUK BİRİMLERİ
KOMŞULUK BİRİMLERİ
VAZİYET PLANI
VAZİYET PLANI
KOMŞULUK BİRİMİ PLAN
KOMŞULUK BİRİMİ PLAN
KESİTLER
KESİTLER