LÜLEBURGAZ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ

 • TAMAMLANDI
 • ULAŞIM YAPISI
 • LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ
 • LÜLEBURGAZ I KIRKLARELİ I TÜRKİYE
 • 2.000 m²
 • 2013
 • ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI____BİRİNCİ ÖDÜL
 • TUNA HAN KOÇ
  BARIŞ DEMİR
  SIDDIK GÜVENDİ
  OYA ESKİN GÜVENDİ
  GÜLŞAH ÖRS DEMİR

Ulaşım yapıları bulundukları kentle buluşma noktalarıdırlar. Bu nedenle, fonksiyonelliğin yanı sıra simgesel değer taşımalı, özgün ve akılda kalıcı olmalıdırlar. Amacımız Lüleburgaz kentine, imar planında işaret edilen yarışma arazisi üzerinde verileri iyi analiz ederek çağdaş mimari kriterleri ile örtüşen, işlevsel ve sosyal bir şehirlerarası terminal kompleksi kazandırmayı hedeflemektedir. Yarışma alanı Edirne-İstanbul D100 karayolu üzerinde; Murathüdavendigar caddesi ve İstiklal caddeleri kesişiminde yer almaktadır. Eski terminalinde bulunduğu ve yetersiz kaldığı bu alanda giriş çıkışlar korunarak yeni bir yönelmeye gidilmiştir. Önerimiz proje alanına doğu-batı aksında lineer şekilde konumlandırılmış ve terminal kompleksinden geriye kalan alanın da rekreasyon alanına dahil edilebilmesi amacıyla arazinin güney sınırına yaklaştırılmıştır. Bu yerleşim tasarımın çıkış noktası olan simgesel kabuğun, rekreasyon alanının önemli bir parçası olmasına ve yapının Edirne-İstanbul karayolu yönünden simgesel kabukla algılanmasına olanak vermektedir. Yapının işleyiş planı güney yönü(ön yol) tarafında şehirler arası otobüs terminali yerleştirilirken ; kuzey yönünde kırsala hizmet eden peronlar konumlandırılmıştır. Terminal içinde total bir alan elde etme çabası; iç mekan organizasyonunda etkin rol oynamıştır. Gelen giden yolcu orta alanda tasarlanan ticari alanlar ve bilet gişesi ile ayrılırken; yolcular için ferah bekleme ve sosyal alanlar kurgulanmıştır. Terminalin batı ucunda; kentle buluştuğu noktada simgesel kabuk kırılarak etkinleştirilen bir kamusal ön alan tasarlanmış ve burası restoran, kafeterya ve ticari alanlarla desteklenerek sadece terminal kullanıcıları değil bölge halkının da vakit geçirebileceği bir alan elde edilmiştir. Taşıyıcı sistem olarak çelik kolonlar ve üzerinde (I 133) lerden oluşan çelik bir örtü düşünülmüş. Sonuç olarak; kentle bütünleşen ve halkın sosyal kullanımını ön planda tutan bir tasarım güdülerek; saydam bir yapı ve kent için simgesel değeri olacak bir örtü tasarlanmıştır. İşlevsel ve simgesel bir yapı olan şehirler arası otobüs terminali programını; bunların yanında bekleme sürelerinde, etkin vakit geçirecek olanakları da sunan sosyal bir yapı özelliği de eklenmiştir.

PERSPEKTİF 1
PERSPEKTİF 1
PERSPEKTİF 2
PERSPEKTİF 2
PERSPEKTİF 3
PERSPEKTİF 3
PERSPEKTİF 4
PERSPEKTİF 4
PERSPEKTİF 5
PERSPEKTİF 5
PERSPEKTİF 6
PERSPEKTİF 6
GENEL PERSPEKTİF
GENEL PERSPEKTİF
MAKET
MAKET
MAKET
MAKET
KENTSEL YAKLAŞIM
KENTSEL YAKLAŞIM
VAZİYET PLANI
VAZİYET PLANI
ZEMİN KAT PLANI
ZEMİN KAT PLANI
KESİTLER
KESİTLER
GÖRÜNÜŞLER
GÖRÜNÜŞLER