LÜLEBURGAZ YÜZME AKADEMİSİ

 • KONSEPT
 • SPOR YAPISI
 • 2016
 • LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ
 • LÜLEBURGAZ I KIRKLARELİ I TÜRKİYE
 • 16.000 m²
 • SIDDIK GÜVENDİ
  BURAK PELENK
  BARIŞ DEMİR
  SOYER BAYRAKTAR
  DİLARA DEMİRALP
  DAMLA İÇYER

Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi önerisi kente hakim bir tepede konumlanır. Bu konum önerinin iki başlıkta ele alınmasını sağlar; yapı grubunun kentten algısı ve kentin yapı içerisinden algısı. Tek bir kabuk veya kütle yerine parçalı bir kurguda ele alınan öneri kent ölçeğinde kalma çabası içerisindedir. Mevcut yeşil dokunun olabildiğince korunması amaçlanmış; proje alanının yeşil dokusu açısından en yerleşilebilir ve kent vistasına hakim noktası olan güneydoğu ucu ana yerleşim alanı olarak seçilmiştir.

Öneri, tepede diş hastanesinin kaldırılması ile ortaya çıkacak olan düzlük alan ile halk otoparkı olarak önerilen düzlük arasında bulunan 15 metrelik kot farkına dört kademede yerleşir. İhtiyaç programı olimpik yüzme havuzu ve sutopu havuzu, kapalı halk havuzu ve fizik tedavi merkezi, su oyunları parkı ve açık yüzme havuzu olmak üzere üç ana başlık altında yorumlanmıştır. Bu gruplamaya bağlı olarak alanın erişilebilirlik kademelenmesi sorgulanmış, kentten ulaşımın en rahat olduğu noktada kapalı halk havuzu ve fizik tedavi merkezi konumlandırılmıştır. Şartnamede işaret edilen 300 araçlık açık otopark ihtiyacı farklı işlev gruplarına göre parçalanarak üç farklı noktaya dağılmaktadır. Bu çözüm yeşil bir dokuya sahip proje alanı içerisinde büyük sert zemin alanlar ortaya çıkmasını engeller. Alanın güneydoğu ucunda önerilen ilk otoparktan düzayak fizik tedavi merkezine, +4 kotundan ise kapalı halk havuzuna ulaşılır. Fizik tedavi/spa merkezi ile kapalı halk havuzu içeriden ve dışarıdan birbiri ile doğrudan ilişkilidir.

+15 kotunda tasarlanan ikinci otopark Olimpik yüzme havuzu ve su topu havuzuna hizmet eder. Buradan olimpik havuza düzayak bağlantı sağlanır. Kapalı havuzların tümünde kot farkından yararlanılarak tasarlanan tribünler seyirci ve sporcuların yapıların içindeyken de kent vistasını kaybetmemesini sağlar. Her bir havuz konumlanışı itibariyle kentin farklı noktalarını seyir imkanı verir. Olimpik havuz, sutopu havuzu ve halk havuzu arasında kalan boşluklar bu üç yapının kullanıcıları arasında etkileşim sağlar. Kafeterya, halk havuzunun üst katında ve yapı grubunun merkezinde açık ve kapalı kullanım olanağı olan bir noktada konumlanır.

Programın üçüncü grubu olarak yorumlanan açık havuz, su oyunları parkı ve rekreasyon alanları proje alanının kuzeybatı ucunda konumlanır. Kuzey rüzgarından korunması gereken alan konumu ve bulunduğu kot itibariyle açık alan faaliyetleri için uygun bulunmuştur. Açık etkinlik alanları ve yapı grubunu birbirine bağlayan saçak, açık alanlar için gereken servis birimlerini, kafeteryayı ve soyunma odalarını organize ederken gölgelik alanlar da sağlar.

Sonuç olarak basit, kolay anlaşılır, kolay inşa edilebilir, yerin koşullarına saygılı ve fonksiyonların eksiksiz olarak işleyebileceği bir yapı kurgusu oluşturulmaya çalışılmıştır.

RENDER
RENDER
RENDER
RENDER
RENDER
RENDER
RENDER
RENDER
ARAZİ KULLANIM KARARLARI
ARAZİ KULLANIM KARARLARI
VAZİYET PLANI
VAZİYET PLANI
İŞLEVSEL ORGANİZASYON
İŞLEVSEL ORGANİZASYON
PLANLAR I KESİTLER
PLANLAR I KESİTLER
GÖRÜNÜŞLER
GÖRÜNÜŞLER
MAKET
MAKET
MAKET
MAKET