ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ SANAT MERKEZİ

 • KONSEPT
 • KÜLTÜR YAPISI
 • 2016
 • ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ
 • ŞEHİTKAMİL I GAZİANTEP I TÜRKİYE
 • 6.000 m²
 • SIDDIK GÜVENDİ
  BARIŞ DEMİR
  OĞUZHAN YILMAZ

Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezi önerisi hali hazırda otopark üzeri park olarak kullanılan bir yapının taşıyıcı sistemi üzerine inşa edilecektir. Bu durum yapının strüktürel kurgusu konusunda oldukça belirleyicidir. Bu strüktürel kurgunun yapının biçimlenişindeki etkisinin algılanması önerinin hedeflerindendir.

Hali hazırda park olarak kullanılan zeminde programın dışa dönük ve esnek olarak yaşabilecek, açık ve yarı açık mekanlara dönüşme potansiyeli de taşıyan kafeterya ve sergi salonu gibi programlar konumlandırılmış ve yapıdaki kamusallık kurgusu zemin kattan üst katlara doğru kademelendirilmiştir.

Yapı ile belediye binası arasında bulunan sokağın yaya öncelikli bir servis yoluna dönüştürülmesi önerilmektedir. Bu öneri yapı ve yakın çevresindeki yaya hareketini tanımlar. Bu sokak güneybatı yönüne doğru uzayarak proje alanı ile kent parkı arasındaki yaya bağlantısını da sağlar. Mevcut otopark girişinin değiştirilerek arkadaki servis yolundan sağlanması önerilmiştir.

Önerinin ana sirkülasyon bağlantılarını oluşturan kademeli iç sokak da açık ve yarı açık mekanlardan oluşmakta ve burada konumlanan amfiler açık ve esnek bir kullanımla farklı etkinliklere olanak vermektedir.

Zemin kattan etkinlik amfisi aracılığıyla ulaşılan +5.00 kotunda görsel sanatlar bölümünü oluşturan atölyeler, özel sergi alanı, ana salon sahnesi ve hazırlık odaları bulunur.

+10.00 kotuna yine bir açık etkinlik amfisi aracılığıyla ulaşılır ve bu katta ana salon fuayesi, müzik çalışma bölümü atölyeleri ve ana salonla ilişkili olması gereken tiyatro bölümünün hazırlık mekanları yer alır. Her bir atölye mekanından çeperde kurgulanan teraslara bağlantı sağlanır. Yapı cephesinde ikinci bir cidar oluşturan mesh yüzey bu teras alanlarındaki iklimlendirme kurgusu ve yapının bir bütün olarak algılanması açısından önemlidir.

+15.00 kotunda tiyatro bölümü prova odaları, vip salon, idari birimler, kütüphane ve ana salonun balkon fuayesi bulunur. Prova odaları ana salon ve sahne arkası alanlarla doğrudan ilişkilidir.

Sonuç olarak, içinde bulunduğu kentsel mekanla doğrudan ilişkili, yakın çevre verilerine ve mevcut strüktürel kurguya göre biçimlenen, bu kurgunun yapının her noktasından okunabildiği, sürekli yaşayan ve gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara göre dönüşebilme potansiyeline sahip, esnek ve basit bir yapı hedeflenmiştir.

RENDER
RENDER
RENDER
RENDER
RENDER
RENDER
RENDER
RENDER
KENTSEL TASARIM PLANI
KENTSEL TASARIM PLANI
VAZİYET PLANI
VAZİYET PLANI
ZEMİN KAT ve BİRİNCİ KAT PLANLARI
ZEMİN KAT ve BİRİNCİ KAT PLANLARI
İKİNCİ ve ÜÇÜNCÜ KAT PLANLARI
İKİNCİ ve ÜÇÜNCÜ KAT PLANLARI
KESİTLER
KESİTLER
GÖRÜNÜŞLER
GÖRÜNÜŞLER
MAKET
MAKET