SİVAS KIZILIRMAK KÖPRÜSÜ

 • KONSEPT
 • KENTSEL TASARIM I KÖPRÜ
 • SİVAS BELEDİYESİ
 • SIVAS I TURKIYE
 • SATINALMA ÖDÜLÜ
 • BURAK PELENK
  BARIŞ DEMİR
  SIDDIK GÜVENDİ
  SOYER BAYRAKTAR
  DİLARA DEMİRALP
  DAMLA İÇYER
  OĞULCAN DEMİRGAN

Kent belleğinde önemli bir yer tutan iki tarihi taş köprüye sahip Sivas kentine yapılması planlanan yeni Kızılırmak Köprüsü önerisi, tarihi taş köprülerden aldığı biçimsel referansları çağın strüktürel olanakları ile yeniden ele alarak kente yabancı olmayan naif bir imge oluşturma hedefindedir.

Sivas Kızılırmak Köprüsü önerisi, 105 metre açıklık geçen su kemeri ve iki rekreasyon kemeri olmak üzere toplam üç kemerden oluşur. Su kemeri Kızılırmak üzerinde ayak yapmadan iki kıyıyı birbirine bağlarken rekreasyon kemerleri imar planında öngörülen kıyı ve rekreasyon alanının yol tarafından kesilmesini önler.

İmar planında simetrik kurgulanan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı her iki yönde eşit yaya, bisiklet, taşıt ve hafif raylı sistem dağılımına işaret etmektedir. Bu kullanım dengesi köprü üzerinde de sürdürülmüştür. Köprü en kesiti şartnamede işaret edilen minimum ölçülere göre şekillenmiş ve işlevsel dağılım bulvarın devamı niteliğinde simetrik kurgulanmıştır. Bu simetrik kurgu köprünün strüktürel tasarımını da rahatlatmış ve zorlama çözümlerden uzaklaştırmıştır.

Köprünün orta noktasında yaya yolu 5 metre daha genişleyerek dinlenme ve seyir alanlarını oluşturur. Bu aks köprünün devamında koparılarak yaya-bisiklet ve taşıt yolları arasında bir boşluk oluşturur. Bu boşluk kıyı, rekreasyon alanları ile yaya bağlantılarını doğrudan sağlarken taşıt ve yayayı peyzaj ile birbirinden ayırmaktadır.

SİLÜET PERSPEKTİF
SİLÜET PERSPEKTİF
PERSPEKTİF
PERSPEKTİF
PERSPEKTİF
PERSPEKTİF
PERSPEKTİF
PERSPEKTİF
GENEL PERSPEKİF
GENEL PERSPEKİF
KÖPRÜ OLUŞUMU
KÖPRÜ OLUŞUMU
BİÇİMSEL REFERANS
BİÇİMSEL REFERANS
KENTSEL TASARIM PLANI
KENTSEL TASARIM PLANI
VAZİYET PLANI
VAZİYET PLANI
REKREASYON İLİŞKİLERİ
REKREASYON İLİŞKİLERİ
PLAN I KESİT I GÖRÜNÜŞ
PLAN I KESİT I GÖRÜNÜŞ