AKHISAR OLD MUNICIPAL SQUARE

 • CONCEPTUAL
 • Urban Design
 • Akhisar Municipality
 • Akhisar / Manisa
 • National Architectural and Urban Design Competition
  2nd Prize
 • Sıddık Guvendi
  Oya Eskin Guvendi
  Barış Demir
  Ebru Elif Aydın
  Egehan Savgı
  Beyza Portakal
vaziyet planı
site plan
Genel Perspektif
axonometric view
meydan tasarım aşamaları
stages of design
zemin kat planı
ground floor plan
kesit I silüetler
section I silhouettes
meydan kullanım senaryoları
square usage scenarios
render
visualization
render
visualization
alt zemin kat planı ve kesitler
bottom ground floor plan and sections
render
visualization
render
visualization