SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞÜKRAN VE ANMA MEKANI

 • Konsept Proje
 • Kültür Yapısı
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi
 • Sıhhiye I Ankara
 • 4.800 m²
 • Ulusal Proje Yarışması _ 1. Ödül
 • Sıddık GÜVENDİ
  Cihan SEVİNDİK
  Abdullah KAHRAMAN
  Elif SAKALLI
  Gülcan COŞKUN
  Ege AK
  Elif Nur ULUSKAN

Sıhhiye’nin doğal birleştirici görevi gören ve biricik niteliği taşıyan İncesu Deresi izinin yeniden ortaya çıkarılarak tasarıma katılması ve dere izi ile birlikte pazar alanı ve anma mekanının organize edilmesi öngörülmüştür. Anma duvarı ve dere yatağıyla oluşturulan anma mekanı; örtü üstüyle kentsel rehabilitasyonu sağlayan yeşil alan sunarken, altında kalan mekanlarla eski işlevin çeşitlenerek kullanılmasını sağlamıştır. Sağlık çalışanları pandemi, savaş gibi toplumu derinden etkileyen olaylarda her zaman en önde bulunmuştur. Anma duvarı tasarlanırken zamansal bir dizgi düşünülmüştür.

Üç farklı temadan oluşan bir bütün olarak düşünülen duvar; İlk bölümde geçmişten günümüze hayatını kaybeden sağlık çalışanları anılmıştır. Orta bölüm pandemi ile birlikte ortaya çıkan toplumsal farkındalığa dikkat çekmek ve kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının isimlerinin yazılı olduğu anma ve şükran duvarı olarak düşünülmüştür. Son bölümde ise sağlık çalışanlarının insanlık var olduğu sürece devam edecek mücadelelerini ve kayıplarımızın hayatlarımızda oluşturacağı boşluğu hissettiren, Abdi İpekçi Parkı’na doğru giderek şeffaflaşan ve yeşil ile bütünleşen bir duvara dönüşmektedir.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.