BORNOVA ÇOCUK DÜNYASI

 • KONSEPT
 • KÜLTÜR YAPISI
 • BORNOVA BELEDİYESİ
 • BORNOVA I İZMİR
 • 5.600 m²
 • ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI
  MANSİYON ÖDÜLÜ
 • BARIŞ DEMİR
  SIDDIK GÜVENDİ
  BURAK PELENK
  SOYER BAYRAKTAR
  DİLARA DEMİRALP
  DAMLA İÇYER

Çocuklar öğrenmek için dışsal bir motivasyona ihtiyaç duymazlar; öğrenmenin kendisi çocuklar için yeterince heyecan vericidir, çocuklara istedikleri sürede, ilgi duydukları materyali öğrenme, eğitim mekanının sınırları içinde dilediklerince hareket etme özgürlüğü verilmelidir.

Bornova Çocuk Dünyası için zihnimizde canlanan sabit mekan biçimini bir kenara bırakmalıyız. Bu mekanın temel öznesi çocuktur. Özellikle 4-12 yaş arası çocuk ise; sürekli değişen gelişim grafiğiyle birlikte sabit doğruları olmayan, birçok değişkene göre farklı davranış sergileyen bir öznedir. Tabi ki 4-12 yaş grubuna hitap eden bu yapının tasarımı; en çok irdelenmesi gereken en zor mimari fonksiyonlardan biridir. Diğer fonksiyonların belirli bir düzen ve kurallar silsilesi içinde işleyiş şemaları var iken; çocuk mekanları farklılaşan bir içselliğe sahiptir.

Sınırsız öğrenme arzusu ve merak duygusuna sahip beyinler, bitmek tükenmek bilmeyen enerji ve hareket kabiliyeti azda olsa çocuğu tariflemektedir. Çocuklar için tasarlanan mekanlarda zamanın durdurulduğu noktada sabitlenmiş oyuncaklardan öte, sürekli değişim ve gelişime ayak uydurabilen mekansal kurgu ile gerçekleşmelidir. Çocuklar yapmak istedikleri şeyi keşfetmeli ve kendi iradelerinin farkına varmalıdır.

Yapının çocuklar tarafından yorumlanma, üretilme, tüketilme, dönüştürülme ve yeniden üretilme deney ve şansının olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Bunu sağlayacak önemli faktörlerden ilki duru bir mimari dil, sade bir mimari altlıktır. Mekan zenginliği; ışık oyunları, değişik bakış açılardan farklı algı veren yüzeyler, irili ufaklı alanların eklenmesinden doğar.

Bu bağlamda ele alınan Bornova Çocuk Dünyası’nda , ihtiyaç programında da işaret edildiği üzere genel kullanıma açık olan çok amaçlı salon, kafeterya ve giriş binası ile diğer programlar kamusal ve özel kullanımlar olmak üzere iki grupta yorumlanmıştır. Çok amaçlı salon, kafeterya, giriş yapısı ve idari bölüm dışarıdan herhangi bir sınır olmadan düzayak ulaşılabilen mekanlarken doğrudan çocukların kullanımına açılan mekanlar çökeltilmiş avlu yardımıyla dış mekanlarla kontrollü ilişki kuran ve daha çok içe dönük bir çözümle ele alınmıştır. Bu çözüm çocuğun atölye, bilgi ve deneyim alanları gibi mekanlarda ebeveyn veya eğitmen gözetiminde olmaksızın güvenli bir şekilde hareket edebilmesi mekanı – mekanları kendi iradesiyle deneyimleyebilmesine olanak verir.

Kamusal kullanıma açık bölümde konumlanan giriş yapısından kontrollü bir geçişle ulaşılan avlunun etrafında organize edilen atölyeler ve deneyim alanları parçalı bir kurguda ele alınmıştır. Kütleler arasında kalan boşluklarda konumlanan açık ve yarı açık mekanlar, sokaklar, sergi ve deneyim nişleri farklı yer ve büyüklüklerde farklı deneyimler sunmaktadır.

İhtiyaç programının en önemli parçası olan sergi ve deneyim alanları, farklı konum ve hacimlerde kurgulanarak serginin kurgusuna göre mekanın dönüşebilmesine olanak vermektedir.

RENDER
RENDER
RENDER
RENDER
RENDER
RENDER
RENDER
RENDER
RENDER
RENDER
VAZİYET PLANI
VAZİYET PLANI
DİAGRAM
DİAGRAM
İŞLEVSEL ORGANİZASYON
İŞLEVSEL ORGANİZASYON
DİAGRAM
DİAGRAM
ZEMİN KAT PLANI
ZEMİN KAT PLANI
BİRİNCİ KAT PLANI
BİRİNCİ KAT PLANI
BODRUM KAT PLANI
BODRUM KAT PLANI
KESİTLER I GÖRÜNÜŞLER
KESİTLER I GÖRÜNÜŞLER
MAKET
MAKET
MAKET
MAKET
MAKET
MAKET