LÜLEBURGAZ SANAT AKADEMİSİ

 • KONSEPT
 • KÜLTÜR YAPISI I PARK
 • LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ
 • LÜLEBURGAZ I KIRKLARELİ I TÜRKİYE
 • 20.000 m²
 • FİNALİST
  İKİNCİ ÖDÜL
 • SIDDIK GÜVENDİ
  BURAK PELENK
  BARIŞ DEMİR
  EDA EKİM
  İFFET ZEYNEP SAVCI ÖZGÜVEN
  DİLARA DEMİRALP
  TUNA TORUN
  SERTAÇ SUKAY
  SOYER BAYRAKTAR

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi konumu, topoğrafyası ve özgün peyzajı ile kentin önemli bir noktasında yer alır. D100 karayoluna yakın konumu ile kentin girişinde önemli bir algıya ve vadi vistasına sahiptir. Çamlık bölgesi ile entegre ve doğrudan bağlantılı iken, çamlığı kendi bahçesi haline getirmeyen, erişilebilir, baskın bir mimari dil yerine bağlamına göre biçimlenen, yakın çevresi ile yoğun ilişkiler kuran bir yapı kurgusu önerinin öncelikli hedefidir.

Her yapının kentin evriminde önemli bir rol almak istemesi durumunda, herhangi bir yapının önemli bir varlık gösterebilmesi olanaksız hale gelir. Bu bağlamda ‘simge olma’ iddiasında bencil ve tekil yapılar barındırmayan Lüleburgaz kenti için Sanat Akademisi Binası konumu, kent girişinden algısı, çevresiyle kurduğu yakın ilişki ve biçimlenişi ile naif bir simgesellik önermektedir.
Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi önerisi, çamlığa paralel uzanan bir prizmanın farklı noktalardan yaya yaklaşımına göre parçalanmasıyla oluşur. Farklı işlev gruplarını aynı zamanda sergi holü olarak da kullanılabilen bir iç sokak organize eder. İç sokak proje alanının iki ucunda konumlanan fuayeleri birbirine bağlarken, çamlık tarafında tasarlanan ‘akademi’ işlevlerine de erişim sağlar. İç sokağın her noktasından park ile doğrudan ilişkisi vardır. Atölye işlevlerinde bazıları kütlenin parçalanması ile birlikte çamlık alanı içerisinde taşar. Yapıya servis, otopark ve sanaçtı girişleri Görkem Sokaktan sağlanır.

Yapı güneydoğu yaklaşımında bir kamusal ön alanla kullanıcıyı karşılar. Kamusal ön alan üzeri saçakla örtülü yarı açık bir mekandır. Bu saçak aynı zamanda yapının önerdiği simgeselliğin önemli bir parçasıdır. Kamusal ön alanın ardından giriş holü ve ana salon fuayesine ulaşılır. Kuzeybatı ucunda çok amaçlı salon, küçük salon ve deneysel sahne fuayeleri farklı kotlarda ve birbiri ile ilişki kurabilecek şekilde konumlanır. Salonların konumlanışı her yönden yaya erişimine ve yapının esnek kullanımına olanak verirken sahne, depo ve hazırlık bölümleri gibi ikincil işlevlerin ortak kullanımını sağlar. İki fuayeyi birbirine bağlayan iç sokağın +5.00 kotunda kafeterya bulunur. İç sokağın çamlık yönünde konumlanan atölye işlevleri zeminden olabildiğince koparılarak sokağın çamlık ile entegresyonu sağlanmıştır. Bu şekilde doğa ile yapı iç içe geçer.

Şartnamede yıkılacağı belirtilen su kulesi, kent belleğindeki önemli yeri, biçimi ve alan içindeki konumlanışıyla bir ‘landmark’ değeri taşımaktadır. Bu nedenle su kulesinin iyileştirilerek korunması önerilmektedir. Su kulesinin, her yıl düzenlenen ve genç tasarımcıların katılımına açık olan bir yarışmanın konusu olması ve yarışma sonucunda seçilecek önerilere göre her yıl yenilenen bir görünümü olması önerilmektedir.

SANAT AKADEMİSİ ÖN ALANI
SANAT AKADEMİSİ ÖN ALANI
SANAT AKADEMİSİ ÖN ALANI
SANAT AKADEMİSİ ÖN ALANI
ATÖLYELER I PARK İLİŞKİSİ
ATÖLYELER I PARK İLİŞKİSİ
ATÖLYELER
ATÖLYELER
SANAT AKADEMİSİ ÜST GİRİŞ
SANAT AKADEMİSİ ÜST GİRİŞ
SALON
SALON
FUAYE
FUAYE
İÇ SOKAK
İÇ SOKAK
İÇ SOKAK
İÇ SOKAK
İÇ SOKAK
İÇ SOKAK
FUAYE
FUAYE
MAKET
MAKET
MAKET
MAKET
MAKET
MAKET
VAZİYET PLANI
VAZİYET PLANI
İŞLEVSEL ORGANİZASYON
İŞLEVSEL ORGANİZASYON
ORGANİZASYON ŞEMALARI
ORGANİZASYON ŞEMALARI
ALT ZEMİN KAT PLANI
ALT ZEMİN KAT PLANI
ARA KAT PLANI
ARA KAT PLANI
ÜST ZEMİN KAT PLANI
ÜST ZEMİN KAT PLANI
BODRUM KAT PLANI
BODRUM KAT PLANI
KESİTLER I GÖRÜNÜŞLER
KESİTLER I GÖRÜNÜŞLER