ŞİŞLİ HALİDE EDİP ADIVAR KÜLLİYESİ

 • KONSEPT
 • DİNİ YAPI
 • ŞİŞLİ BELEDİYESİ
 • ŞİŞLİ I İSTANBUL I TÜRKİYE
 • 4.000 m²
 • 2012
 • ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI____BİRİNCİ ÖDÜL
 • SIDDIK GÜVENDİ
  OYA ESKİN GÜVENDİ
  TUNA HAN KOÇ
  BARIŞ DEMİR
  FATİH BAYDEMİR
  GÖKHAN SEMİZ

Entegrizm; dini veya siyasi bir inancı tarihin bir önceki sahip olduğu kültür yapısı veya müesseseleriyle özdeşleştirmektir. Böylece mutlak bir doğruya malik olduğuna inanmak ve onun kabullenilmesini dayatmaktır. Bu, gelenekten yana olduğunu iddia ederek her türlü tekamülü reddeden veya tutundukları şeyi doktrinel hale getirmiş toplumların durumudur. Entegrizmin ana nitelikleri şöyle tasnife tabi tutulabilir: Hareketsizlik; uyum sağlamayı red, her türlü gelişmeye, evrime karşı kemikleşme, geçmişe dönüş; gelenegin takipçisi olmak, muhafazakarlik, taassup, kapanma, dogmacılık, sertleşme, kavgacı olma, uzlaşma kabul etmeme.
Roger Garaudy – Entegrizm (Kültürel İntihar)

Öneri, bugün ülkemizde yoğun bir şekilde gündemde olan ve cami mimarisi üzerinden yürütülen entegrist söyleme-eyleme karşı bir duruş niteliğindedir.

Yarışma arazisi, Halide Edip Adıvar Caddesi ile Piyalepaşa Bulvarı arasında konumlanmaktadır. İçinde bulunduğu çevre ve mahalleliyle iyi entegre olabilen ve cami işlevi dışında da yaşayabilen bir yapı kurgulamak önerinin öncelikli hedeflerindendir.

Külliye Mimarisinde işlevsel birimleri çevresinde organize eden avlu kavramı önerinin gelişiminde önemli bir etken olmuştur. Avlunun Halide Edip Adıvar Caddesi ile buluştuğu noktada tasarlanan basamaklar, cadde boyunca herhangi bir kesintiye uğramaksızın kentlinin avlu ile buluşabilmesini sağlamaktadır. Yarışma arazisi ve Piyalepaşa Bulvarı arasında atıl durumda bulunan yeşil alanın avlu aracılığıyla kentsel mekana sürgün etmesi ve yaşama dahil edilmesi hedeflenmiştir.
Halide Edip Adıvar Caddesi kotunda (0.00) tasarlanan toplanma alanı, avlu ile görsel bağı koparılmazsızın son cemaat revakı ve cami ana mekanına doğrudan ulaşımı sağlamaktadır. Cami ana mekanı yine bu kotta kurgulanmış ve Kadınlar Mahfili bölümü ara katta konumlandırılmıştır. Külliye kurgusunun parçası olan hizmet birimleri – 3.50 kotunda avlu etrafında organize edilmiştir. Alana araç giriş-çıkışmarı Bahçecik Sokak’tan sağlanmaktadır.

HALİDE EDİP ADIVAR CADDESİ YAKLAŞIMI
HALİDE EDİP ADIVAR CADDESİ YAKLAŞIMI
GENEL PERSPEKTİF
GENEL PERSPEKTİF
GENEL PERSPEKTİF
GENEL PERSPEKTİF
PİYALEPAŞA BLV ALGISI
PİYALEPAŞA BLV ALGISI
HALİDE EDİP ADIVAR CADDESİ ALGISI
HALİDE EDİP ADIVAR CADDESİ ALGISI
BAHÇECİK SOKAK ALGISI
BAHÇECİK SOKAK ALGISI
SON CEMAAT REVAKI
SON CEMAAT REVAKI
GİRİŞ
GİRİŞ
AVLU
AVLU
MAKET
MAKET
MAKET
MAKET
MAKET
MAKET
MAKET
MAKET
VAZİYET PLANI
VAZİYET PLANI
GRAFİK
GRAFİK
SİLÜET
SİLÜET
ÜST ZEMİN KAT PLANI
ÜST ZEMİN KAT PLANI
ALT ZEMİN KAT PLANI
ALT ZEMİN KAT PLANI
ARA KAT PLANI
ARA KAT PLANI
BODRUM KAT PLANLARI
BODRUM KAT PLANLARI
A KESİTİ
A KESİTİ
B KESİTİ
B KESİTİ
GÖRÜNÜŞLER
GÖRÜNÜŞLER